บริษัท เดนท์สุ (ประเทศไทย) จำกัด

Owner   :   บจก.เดนท์สุ (ประเทศไทย)
Location   :   สวนลุม
Building Type   :   Built-in
Time   :   20 Day
Year   :   2547