ออฟฟิศเดอะควอลิตี้ เม็ททอล โปรดักส์ จำกัด

Owner   :   คุณประเสริฐ  ประคุณศึกษาพันธ์

Location   :   จ. สมุทรปราการ

Building Type   :   3D & Built-in

Year   :   2550

Description   :   การออกแบบคำนึงถึงความต้องการของลูกค้า และประโยชน์การใช้สอยในแต่ละพื้นที่การใช้งาน