ร้านนาฬิกา Auto Watch

Owner   :   ร้านนาฬิกา

Location   :   เซ็นทรัล พระราม 2

Building Type   :   Built-in

Year   :   2557