บ้านคุณชัยมงคล : พุทธมณฑล สาย 3

ชัยOwner : คุณ ชัยมงคล

Location :   ศุภาลัยพรีมาวิลล่า พุทธมณฑลสาย3

Building Type :  Built-in

Year :  2559